Het werk wat op je af komt is nooit helemaal gelijk verdeeld. Hier zitten altijd pieken en dalen in. Met als gevolg dat je medewerkers ongelijkmatig belast worden en er behoorlijke piekmomenten in zitten. Je kunt dus een behoorlijk winst boeken als je het werk gelijkmatig weg weet te plannen. Je kunt de verwachting richting je klant ook nog eens beter managen. Dit kun je realiseren met een goede personeelsplanning. Een simpel woord voor een vernuftige theorie. Die je in vier stappen helpt om het werk inzichtelijk te krijgen en de capaciteit die je beschikbaar hebt om het werk te doen. In dit blog vertellen we je daar graag meer over.

Hoe werkt personeelsplanning

Personeelsplanning begint met het inzichtelijk krijgen van het werkaanbod wat er aankomende periode op je af gaat komen. Deze stap wordt ook wel forecasting genoemd. Het dwingt je dus om wat dit betreft naar de toekomst te kijken. Een belangrijke stap om te zorgen dat je met betrekking tot het aanbod niet achter de feiten aan te lopen. Deze stap is dus ook belangrijk om niet achter de feiten aan te lopen. Als je het aanbod wat aankomende periode op je af gaat komen goed in beeld hebt gebracht ga je kijken naar de capaciteit die je beschikbaar hebt om het werk uit te voeren. Je kijkt dus feitelijk naar het personeelsbestand en de uren die van daaruit beschikbaar zijn om het werk te doen. Je kunt daarmee ook goed inschatten hoe lang je nodig hebt om het betreffende werk te doen. In de derde stap ga je  kijken wie wanneer beschikbaar is. Je krijgt nu een beeld op persoonsniveau wie wanneer welk werk gaat doen. Vervolgens kun je dit in de laatste stap verwerken in een goed werkrooster en weten de medewerkers zelf ook wanneer ze wat moeten doen en is de cirkel feitelijk rond.

De voordelen van personeelsplanning

Een aantal voordelen zijn logischerwijs al naar voren gekomen. Je bent veel beter in staat om het werkaanbod goed te managen. Allereerst komt dit de klantbediening behoorlijk ten goede. je kunt de verwachtingen richting je klant namelijk veel beter managen. Daarnaast ga je je medewerkers veel gelijkmatiger belasten. Dit komt de medewerkerstevredenheid ten goede. Dat is belangrijk maar doordat er minder piekbelastingen zijn overbelast je medewerkers ook minder wat ten goede zal komen aan het verlagen van het ziekteverzuim. Ook ben je beter in staat om medewerkers in te zetten op waar ze goed in zijn.